BDL Környezetvédelmi Kft.

Közművagyon-értékelés és Gördülő fejlesztési tervezés

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása alapján: A 2012. július 15-én meglévő üzemeltetési szerződés tekintetében - az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott szempontok szerint - vagyonértékelést kell végeztetni 2019. december 31-ig.