BDL Környezetvédelmi Kft.

Kisköre

Vas- és mangántalanítás, arzénmentesítés

Terhelés: 636-1050 m3/d 

A város felszín alatti vízbázisra települt víztisztító műve 1968-ban állt üzembe. Elsődleges feladata a Kiskörei vízlépcső építésekor szükséges ivóvízigények kielégítése volt, később pedig Kisköre település vízellátásának megoldása. A régi víztisztítási technológia nem felelt meg az új jogszabályi előírásoknak, ezért korszerűsítésre volt szükség. A beruházás során a meglevő vízjogi engedélyben rögzített 1050 m3/nap tisztító kapacitásnak megfelelő technológia került fejlesztésre úgy, hogy az 1960-as években épült, műszakilag elhasználódott és elavult vízmű telepi berendezések átépítésével valósul meg az arzén és a mangán eltávolítása. Az arzénmentesítési technológia köré csoportosítva kellett megoldani a nyersvíz jellegéből adódó, vas, mangán és ammónia szükségszerű eltávolítását. A korszerűsítéshez kapcsolódott az elöregedett vízhálózat egyes részeinek cseréje is. A munkálatok keretében felújításra kerültek a víznyerő kutak, valamint 1208 folyóméteren az ivóvízhálózat rekonstrukciója is megtörtént. A projekt során felépült egy 170 m2-es alapterületű technológiai épület is.

 

Elvégzett feladatok:  

  • Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció készítése és egyéb tervezői feladatok ellátása Kisköre település vízminőség javításához szükséges vízkezelő berendezés megvalósításához
  • Épületek és műtárgyak engedélyezési és kiviteli-építészeti és statikai terveinek elkészítése
  • Villamos- és irányítástechnikai kiviteli terv készítése
  • A kivitelezéshez szükséges hozzájárulások és engedélyek beszerzése
  • Próbaüzemi terv készítése, próbaüzem irányítása, értékelése, zárójelentés és végleges kezelési-karbantartási utasítás készítése

 

Kiskore.jpg Kiskore_ivoviz.jpg