BDL Környezetvédelmi Kft.

Recsk

A szennyvíztisztító telep:

névleges hidraulikai kapacitása: Q = 132 m3/d

óracsúcs: Q = 5,5 m3/h

Recsk es Mátraderecske települések határában, az un. Lahóca-hegyen az 1800-as évek közepétől kezdve közel 130 éven át termeltek nemesfémtartalmú rézércet. A felszín közeli lahócai (Recsk-I. bányatelek) lelőhelyek kimerülésének hatásara a termelés fokozatosan csökkent, majd 1979-ben leállt. A Recski Ércbányászat komoly környezeti károkat hagyott maga után. A kitermelt műre való érces anyagot, a Lahóca-hegy deli oldalán található Ércdúsitó Műben, flotációs technológiával dúsították. A flotációs zagyot a H1 es H2 meddőkön (zagytározókon) deponálták. Elszennyeződött a talaj, a talajvíz, a felszíni vízfolyások, komoly károkat szenvedett a természetes ökoszisztéma. A BDL Kft. feladata az összegyűjtött szennyezett vizek megtisztítása volt, melyhez a technológiai gépészeti terveket a megrendelő szolgáltatta. Feladatunk volt továbbá a telep építészeti, statikai, villamos és irányítástechnikai terveinek elkészítése is, illetve a kivitelezési munkák befejeztével a próbaüzemben való közreműködés.

A tervezett szennyvíztisztítási technológia vegyszeres pH beállítást, nehézfém kicsapatást, ülepítést és pihentetést tartalmazott. A tisztítási folyamatból kikerülő fölösiszap keverővel ellátott tartályos gépi berendezéssel történő sűrítésre, majd gépi víztelenítésre került.

 

A szennyvíztisztító telep kiviteli munkáinak befejezése után a 4 hónapos próbaüzem

2013. április 17. - 2013. szeptember 17. között sikeresen került lefolytatásra.

A telep átlagos hidraulikai terhelése 130 m3/d (a tervezett 99 %-a) volt.

 

A telepre berkező és a kibocsátási ponton mért összetevők:

  határérték

bejövő szennyvíz

(átlag)

pr.üzem alatti jellemző érték  
Fe 20 1200 2 > mg/dm3
Cu 1 20 0,2 > mg/dm3
Mn 5 22 1 > mg/dm3
pH 6-9,5 3 6,3-8,6  
összes lebegő anyag 200 150 30 > mg/m3

 

Projekt neve: Recski szennyvíztisztító telep kivitelezése

Vízjogi engedélyese: Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt.

Üzemeltető: Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt.

 

1.jpg 2.jpg 3.jpg IMG_20130809_133409.jpg IMG_20130809_133422.jpg IMG_20130809_133533.jpg IMG_20130809_133547.jpg IMG_20130809_133712.jpg