BDL Környezetvédelmi Kft.

Hosszú távú pótlási terv készítése

Állami tulajdonú víziközművek hosszú pótlási tervének elkészítése

 

A többségében állami tulajdonú regionális vízművek (továbbiakban: Regionális Vízművek):

  • Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.,
  • Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.,
  • Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.,
  • Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.,
  • Északdunántúli Vízmű Zrt.

megbízásából, az Állami Regionális Vízművek Közművagyon Értékelő Konzorciuma végezte el a Regionális Vízművek által üzemeltetett, állami tulajdonú víziközmű-vagyon tekintetében a pótlási szükségletek felmérését, a Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) alapját képező Pótlási Tervek elkészítését.

 

A konzorcium szakmai vezetője a BDL Környezetvédelmi Kft. volt.

 

A GFT elkészítésére vonatkozó követelményeket az 58/2013.(II.27.) Kormányrendelet módosításáról szóló 292/2014. (XI.26) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.) VIII/A fejezetében rögzítik, mely kimondja, hogy „A gördülő fejlesztési terv a víziközmű-szolgáltatási ágazaton belül víziközmű-rendszerenként és fejlesztési ütemenkénti bontásban kell tartalmaznia az elvégzendő beruházási, felújítási és pótlási feladatokat”.

 

Az elkészült pótlási tervek egységes szerkezetben, tehát szakáganként, víziközmű rendszerenkénti bontásban, teljes szolgáltatási területre, az Állami tulajdonú víziközmű objektumokra vonatkozóan előálltak. A pótlási terv azokra az objektumra, és objektum csoportra tért ki, ami az Állami tulajdonú, Regionális Vízművek által üzemeltetett víziközművek vagyonértékelése során településenként felállított strukturált vagyonleltárakban szerepel.

 

A kiegészítő műszaki adatok feldolgozása során a rendelkezésünkre bocsátott hibastatisztikát összegeztük és feldolgoztuk objektumonként bontásban, valamint feldolgoztuk a települések közigazgatási határain belül a jellemző talajviszonyokat. A feldolgozási adatokból a hibastatisztikák, valamint a jellemző talajviszonyok ismeretében kialakítottuk az ivóvízhálózatra jellemző fajlagos hibaszámokat.

 

Munka kezdete: 2015.04.04.

Munka vége: 2015.07.31.