BDL Környezetvédelmi Kft.

Vízügyi kihívások Sziléziában

2018/10/02

A vízügyi szektor fenntarthatósága és finanszírozhatósága kulcskérdés Lengyelországban is

Kovács Károly előadást tartott Kocierz-ben, ahol a Sziléziai Vízügyi Szövetség (mint a Lengyelországi Vízművek Gazdasági Kamarájának tagja) szervezésében tárgyalták a szakma legnagyobb kihívásait: humánkapacitás, munkaerő, finanszírozás, megfizethetőség, fenntartható fejlesztések, üzemeltetés, gazdálkodás, gazdasági irányítás.
Szilézia környéke Lengyelország lesűrűbben lakott vidéke, a térségre jellemző bányászat és ipari tevékenység miatt különösen érintett a felszíni és a felszín alatti vizek védelmében, a környezeti kármentesítésekben, melyben aktív szerep hárul a Vízügyi Szövetségre.
A tudásmegosztás és együttgondolkodás jegyében szeptember 26-27-én a Szövetség megszervezte a 15. Tudományos-Szakmai Konferenciáját Kocierz városában. A rendezvény fókuszában a víziközmű fejlesztések gazdasági megfizethetősége, a beruházások finanszírozhatósága és fenntarthatósága állt, az előadók vizsgálták a bechnmarking kérdéskörét, a vízügyi szektor beruházási-fejlesztési igényeit és azok megvalósíthatóságát.
Kovács Károly, mint a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke és az Európai Vízügyi Szövetség korábbi elnöke kapott meghívást a konferenciára, ahol bemutatta a Magyarországon működő vízművek jogi és szervezeti modelljét, különös tekintettel a pénzügyi, gazdasági és fenntarthatósági szempontokra. Prezentációjában kitért a költségmegtérülésre, illetve annak mentén azonosítható ellentmondásokra és megoldásaikra.

_DSC0005.jpg prezi_foto.png