BDL Környezetvédelmi Kft.

Gazdasági tervezés

EEA jelentés / VKI költségmegtérülése

Megjelent az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) értékelő elemzése a Víz Keretirányelv költségmegtérüléséről.

A tanulmány célul tűzte ki a Víz Keretirányelv alapelveinek megvalósításával kapcsolatos eredmények bemutatását, különös tekintettel a költség megtérüléssel kapcsolatos szempontokra.

A jelentés összeállításában részt vett Kovács Károly, a BDL ügyvezetője, az EWA (European Water Association) alelnöke.

MaSzeSz Hírcsatorna - 2012. május - DCC

Dinamikus Költségelemzés a költség- és díjérzékeny fejlesztési tervezés szolgálatában

A magyar víziközmű szektor jelenleg többrétű hatékonysági problémáktól szenved. Elég, ha csak a szétaprózódott üzemeltetői szerkezetre, a hosszú évekig elhúzódó projekt előkészítésekre, elöregedő hálózatainkra, a hatalmas hálózati veszteségre és a helyenként látszólag határ nélkül emelkedő, másutt irreálisan alacsony díjakra gondolunk. Mindezek a problémák egyértelműen jelzik, hogy a jelenlegi fejlesztési és rekonstrukciós beruházások döntéshozatali gyakorlatán változtatni kell. Az év elejétől hatályos, új víziközmű törvény (2011. évi CCIX. tv.) az első lépés ezen változások irányába, ám továbbra is kérdés, hogy a törvény alapelveit hogyan és milyen mértékben leszünk képesek a gyakorlatba átültetni és az előírásoknak megfelelni.

Önkormányzati Tükör 2009/5. szám - KEOP által támogatott fenntartható fejlődés

KEOP által támogatott fenntartható fejlődés!?

Szemelvények egy a KEOP (környezet és Energia Operatív Program) keretében már támogatást nyert, több mint 2 Mrd Ft-os projektet előkészítő RMT-tanulmányból.

Vízmű Panoráma 2009/2. szám - Értékcsökkenési és Pótlási-alap képzés

Értékcsökkenési és Pótlási-alap képzési stratégiák szerepe és jelentősége az EU-s költséghaszon-elemzések (CBA) készítésében

Játéktér és eredmények - a Pótlási alap jelenértéke és valós pótlási ereje.