BDL Környezetvédelmi Kft.

Harkány

Szennyezéscsökkentési ütemterv

 

Harkány város szennyvíztisztító telepe az 1960-as évek óta több ütemben került kiépítésre, fejlesztésre. A telepre érkező szennyvíz terhelés növekedés, a tisztított szennyvíz minőségre vonatkozó határértékek szigorodása, a telep gépészeti berendezéseinek elavulása miatt a kibocsátott tisztított szennyvíz az utóbbi években több paraméterben nem felelt meg a hatósági előírásoknak, így a telep bírságolt lett.

Ezért a Felügyelőség „Szennyezéscsökkentési ütemterv” készítését írta elő a tulajdonos Önkormányzat részére.

 

A BDL Kft a Tulajdonos Önkormányzat megbízása alapján elkészítette a „Szennyezéscsökkentési ütemtervet”, amelyben:

  • Felmérte a szennyvíztisztító telep jelenlegi állapotát
    • A szennyvízkezelő létesítmények, műtárgyak és üzemelési jellemzők
    • Az alkalmazott szennyvíztisztítási technológia tervezett és valós hatásfokát, az ezt befolyásoló körülményeket
  • Megvizsgálta és értékelte a tisztítandó (nyers) és tisztított szennyvíz minőségének és terhelésének jellemzőit.
  • Feltárta és meghatározta a jogszabályi előírásoknak való nem okait.
  • Meghatározta a kibocsátási követelmények teljesítéséhez szükséges szennyezés csökkentési intézkedéseket, azok időbeli ütemezését
  • A szükséges szennyezés csökkentési intézkedésekre tervezői költségbecslést és javasolt időbeli ütemezést adott.

 

A „Szennyezés csökkentési ütemterv” készítése során több alkalommal egyeztetett a megbízó tulajdonos Önkormányzattal és az Üzemeltető Vízművel.