BDL Környezetvédelmi Kft.

Közművagyon-értékelés és Gördülő fejlesztési tervezés - BDL Környezetvédelmi Kft. 

A BDL Kft. az elmúlt évtizedben vezető szerepet játszott mind az állami, mind az önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelésében. Társaságunk 2007. év óta végez vagyonértékelést kifejezetten víziközmű szolgáltatók, ellátásért felelős önkormányzatok részére. A vagyonértékeléseink során a munkatársaink több évtizedes műszaki-tervezői, valamint közgazdasági, vagyongazdálkodási tapasztalatára tudunk támaszkodni.

Az alábbiakban a legjelentősebb referenciáinkkal részletesen is megismerkedhet, a teljes referencia listát INNEN töltheti le.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Társaságunk a GFT tervezési módszertan fejlesztése érdekében megállapodást egy pilotprojekt keretében elkészítette Aggtelek és Jósvafő települések ivóvíz ellátását valamint Aggtelek település szennyvízelvezetését és –tisztítását biztosító víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervezésének megalapozó…
A Komárom város víziközmű-szolgáltatását ellátó Komárom-Ács Vízmű Kft. üzemeltető szervezet tulajdonában lévő működtető vagyon értékelését végeztük az alábbiak szerint: a 2011. évi CCIX. számú víziközmű törvénynek megfelelően a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó…
12 db hajdúsági település a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításával a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a tagtelepülések víziközmű szolgáltatását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, önállóan, hatékonyan és megfizethető…
Társaságunk a víziközmű törvény hatályba lépését követően 2012-től számos szolgáltató átvilágításában vett részt, többek között az öt regionális vízmű teljes körű átvilágításában. Emellett önállóan település(ek), illetve kisebb régiók víziközmű ellátását…
Állami tulajdonú víziközművek hosszú pótlási tervének elkészítése   A többségében állami tulajdonú regionális vízművek (továbbiakban: Regionális Vízművek): Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.,…