BDL Környezetvédelmi Kft.

Gördülő fejlesztési tervezés

Társaságunk a GFT tervezési módszertan fejlesztése érdekében megállapodást egy pilotprojekt keretében elkészítette Aggtelek és Jósvafő települések ivóvíz ellátását valamint Aggtelek település szennyvízelvezetését és –tisztítását biztosító víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervezésének megalapozó tanulmányát.

A tanulmányban különböző üzemeltetést befolyásoló tényezők – mint pl. vízigény- és vízveszteség elemzés, hibastatisztika kiértékelés, energiahatékonyság vizsgálat, műszaki és funkcionális állapotfelmérés - vizsgálatát követően igyekeztünk a különböző műszaki és üzemeltetési problémákra olyan megoldási javaslatot adni, melyek megvalósítását követően az üzembiztonság növelése mellett a víziközmű rendszerek üzemeltetési és pótlási költségei csökkennek a korlátozott pótlási források ellenére is.

 

A GFT megalapozó tanulmány készítésénél az alábbi feladatok valósultak meg

  • Mindkét település vonatkozásában megtörtént a vagyonelemek felmérése, műszaki objektumonkénti beazonosítása, és azok pótlási költségeinek valamint műszaki állapotának meghatározása.
  • Az elemzés során elvégeztük az ivóvízellátó hálózat hidraulikai vizsgálatát, elemeztük a jelenlegi és távlati vízigényeket. Külön vizsgálatuk az átmérő optimalizálás lehetőségeit, különös tekintettel a beruházási költségekre, és üzemeltetési szempontokra.
  • A tervezés során alkalmaztuk a hidraulikai modellezés, elemzés, a több szempontú integrált vagyonértékelési módszertan, valamint a dinamikus költségelemzés módszertani eszközeit.

 

A Gördülő fejlesztési terv hosszú távú terv részére vonatkozóan mindkét ivóvízellátó rendszer távlati kialakításának lehetőségeit is vizsgáltuk. Az Aggtelek településen 10,5 km hosszú, és Jósvafő településen mindösszesen 4,1 km hosszú csővezeték-hálózat pótlásának tervezése során több változatot hasonlítottunk összes, ami a távlati rendszerkialakítás optimális, költséghatékony kialakítását célozza.

 

A pilotprojekt főbb eredményeit számos szakmai konferenciát bemutattuk.