BDL Környezetvédelmi Kft.

Működtető vagyon értékelése

A Komárom város víziközmű-szolgáltatását ellátó Komárom-Ács Vízmű Kft. üzemeltető szervezet tulajdonában lévő működtető vagyon értékelését végeztük az alábbiak szerint:

  • a 2011. évi CCIX. számú víziközmű törvénynek megfelelően a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerfüggetlen víziközmű/működtető vagyont elkülönítettük,
  • a működtető vagyon nyilvántartási értékének felülvizsgálatát, piaci értékének meghatározását (kb. 250 tárgyi eszköz, 1+ 2 ingatlan (vízműtelep, pihenőház, szökőkút), további 15 ingatlan (vízműtelep, pihenőház, szökőkút), további 15 nagy értékű jármű, gép, berendezés) végeztük el.

 

Az értékelés célja a vizsgált ingatlanok és eszközök aktuális forgalmi értékének meghatározása volt. Az értékelés a hazai és nemzetközi vagyonértékelési rendeletek és szabályozások alapján készült.

 

Az értékbecslés fordulónapja: 2014. március 27.