BDL Környezetvédelmi Kft.

Cégünk bemutatása

A fenntartható és megfizethető vízgazdálkodás szolgálatában

 

Tiszteljük, értékeljük vizeinket. A vízgazdálkodás területén komplex megoldásokat kínálunk a hazai és nemzetközi piacon.

Célunk az, hogy megőrizzük, és hosszú távon biztosítsuk az élet forrását jelentő vizet, emeljük és láttassuk annak értékét, valamint az azt szolgáló infrastruktúra költséghatékony és fenntartható fejlesztésének szükségességét.

Ügyfeleink igényeinek és elvárásainak megfelelő, hiteles, az ő lehetőségeihez képes optimális, igazi megoldások nyújtására, innovatív, versenyképes vizes szaktudásunk, szakma közéleti szerepvállalásunk széles körű hasznosítására törekszünk.

Évtizedek óta megbízható, szakmailag kifogástalan partnerek vagyunk a vízgazdálkodás minden területén. Kiemelt figyelemmel és mély szakmai elkötelezettséggel végezzük munkánkat az ivóvíztisztítás, szennyvíztisztítás, csapadékvíz-gyűjtés, -tisztítás, a környezeti kármentesítés és a fenntartható közművagyon-gazdálkodás területén egyaránt.

 

Egyik fő tevékenységünk a klasszikus mélyépítés-tervezés és megvalósítás, ezen belül is speciálisan a víziközművek tervezése. Fontos feladatunk nemcsak a víziközművek hálózati rendszereinek, hanem a hálózatok pontszerű, telepszerű létesítményeinek tervezése, azok megvalósításában, illetve a meglévők bővítésében, átalakításában és rekonstrukciójában való részvétel. Munkánk része a hálózati modellezés, koncepció tervezés, világtechnológiai megoldások alkalmazása, gazdaságilag megfizethető, fenntartható módszerek biztosítása, melyet a környezetvédelem fontosságának tudatában végzünk.

A több szempontú integrált közművagyon-értékelési módszertanunk eredményeként, lehetővé válik a felelős és fenntartható vagyongazdálkodás alapjainak megteremtése és a szolgáltatási díjak optimalizálása. Szakértő munkánk eredményeképpen a vagyonértékelés folyamatának eredményeként felállított strukturált közművagyon-adatbázissal az üzemeltetők, önkormányzatok, közműtulajdonosok olyan objektív képet kapnak a közművagyon értékéről, tényleges gazdasági és műszaki helyzetéről, amely birtokában megfelelő színvonalú vagyongazdálkodási és üzemviteli döntéshozatalra képesek.

 

 rolunk

 

Szerteágazó szakmai tevékenységünk gazdasági tervezés részeként Cégünk készítette el a teljes víziközmű infrastruktúrát felölelő, uniós támogatással megvalósuló fejlesztések és rekonstrukciók fajlagos költségmutatóit, mely széles szakmai és társadalmi egyeztetések eredményeként hatékonyan szolgálja a közműfejlesztések előkészítését.

Az Európai irányelveknek megfelelően, már a tervezés folyamatában képviseljük a megalapozott szakmai döntések előkészítését az aktív közreműködésünkkel kifejlesztett Dinamikus Költségelemzés (Dinamic Cost Comparison Calculation/DCC) módszerének alkalmazásával, a vízmű fejlesztéssel kapcsolatos alapelvek gyakorlatba ültetésével.

 

Nemzetközi vizeken

Munkatársaink a vízipar különböző szegmenseiben kimagasló szakmai és innovációs tudással rendelkeznek, amelyet a világon mindenhol ismernek és elismernek. Ügyvezetőnk, Kovács Károly úr az Európai Vízügyi Szövetség (EWA) és az Ázsia–Európa Találkozó (ASEM – Asia–Europe Meeting) vízügyi kutatási és fejlesztési szervezetének, az ASEM Water alelnöke.

A 26 tagot számláló Magyar Vízipari Klaszter tagjaként mintegy 2000 munkatársunk erőforrásaira támaszkodhatunk, ha uniós követelményeknek és szabványoknak ismeretében és azok alkalmazásával gazdaságilag megfizethető, az adott körülményeket figyelembe vevő, optimális vízgazdálkodási megoldás miatt keresnek meg minket.

 

Büszkék vagyunk arra, hogy szakmai tudásunkkal több, mint 500 ezer ember mindennapjait tettük már egészségesebbé!