BDL Környezetvédelmi Kft.

Szakmai szervezeti tagságok

Szakmai és társadalmi szerepvállalás

 

Munkatársaink a vízipar különböző szegmenseiben kimagasló szakmai és innovációs tudással rendelkeznek, amelyet a világon mindenhol ismernek és elismernek.

Céges szinten számos hazai és külföldi szakmai szervezetben viselünk tagságot, vezetői tisztséget több esetben is betöltenek cégvezetőink.

A 35 tagot számláló Magyar Vízipari Klaszter egyik alapító tagjaként mintegy kétezer munkatársunk erőforrásaira támaszkodhatunk, ha uniós követelményeknek és szabványoknak ismeretében és azok alkalmazásával gazdaságilag is megfizethető, az adott körülményeket figyelembe vevő, optimális vízgazdálkodási megoldás miatt keresnek meg minket. Kovács Károly a Magyar Vízipari Klaszter elnökeként elkötelezett munkát végez a hazai vízipar külföldi szerepvállalása érdekében.

Hazánkban immár tizenkét éve - civil szervezetként - működődik a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz), melybe a szakterületünkön dolgozó tervezők, üzemeltetők, oktatók, szakértők, államigazgatási szakemberek tömörültek, hogy együttműködésükkel segítsék elő - az Európai Uniós elvekkel és szabályozásokkal összhangban - a hazai víztisztítás, csatornázás és szennyvíztisztítás fejlesztését. A Szövetség céljait a külföldi és hazai információk, ismeretek átadásával és tapasztalatcserékkel, a műszaki irányelvek, szabványok készítésében való közreműködéssel, konferenciák, konzultációk és szakmai utak szervezésével éri el. Kovács Károly a MaSzeSz elnökeként évek óta dolgozik a haza vízügyi ágazat helyzetének javítása és az ágazatban dolgozó szakemberek Szövetséggel kapcsolatos elvárásainak pozitív változása érdekében, a víz értékének és az e mögött álló szakmai munka presztízsének társadalmi elfogadtatásával.

Az Európai Vízügyi Szövetség (EWA) az egyik legnagyobb, a teljes vízipari szektort felölelő európai civil szervezet. Tagjai közt szinte az összes európai ország képviselteti magát 25 helyi szervezettel, amelyek hozzávetőlegesen 50.000 szakembert számlálnak. Az EWA az egyik legjelentősebb szakmai szervezetként hidat jelent a tagszervezetek és az EU jogalkotás között, szem előtt tartva hitvallásukat, a fenntartható vízgazdálkodást, a vízgyűjtő-gazdálkodást, és a víz-, illetve talajvédelmet. A Magyar Vízipari Klaszterként cégünk is aktív szerepet vállal ebben az európai szervezetben, melynek elnökségi tagja Kovács Károly, aki 2013-2015 között a szövetség elnöki tisztségét is betöltötte.

A Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) a magyarországi víz- és csatorna szolgáltató szervezetek valamint a kapcsolódó vízipar, kereskedelem és oktatási intézmények társadalmi úton szervezett, önálló szakmai érdekképviseleti szervezete. A BDL Kft. a MaVíz tagszervezetei közé tartozik, Kovács Károly a MaVíz Gazdasági Bizottságának tagja.

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) szakmai köztestület, amit a 19 önálló területi mérnöki kamara hozott létre a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény rendelkezései alapján. Az MMK 21 országos szakmai tagozata adja a szervezet második pillérét. A kamarai mérnök egyszerre tagja a lakóhelye szerint illetékes területi kamarának, valamint a szakterületi jogosítványa és érdeklődési területe szerinti szakmai tagozatoknak. A Magyar Mérnöki Kamara közel 20 ezer tagot számlál, a kamarai nyilvántartott mérnökök száma pedig további közel 14 ezer fő.

A Magyar Hidrológiai Társaság szakmai - társadalmi szervezet. Célja, hogy előmozdítsa és lehetővé tegye a korszerű ismeretek és tapasztalatok cseréjét a víztudományok és a technika területén dolgozó szakemberek között.

A Környezetvédelmi Szolgáltatatók és Gyártók Országos Szövetsége (KSZGYSZ) tagjaként a BDL Kft. hozzájárul a környezetvédelemhez. A szervezet tagságát környezetvédelmi szolgáltató cégek, tervező-szakértő cégek, e területen kutatási-fejlesztési tevékenységet végzők, vízellátás-csatornaszolgáltatásban, hulladékkelezésben, hulladékhasznosításban, levegőtisztaság-védelemben, zaj- és rezgésvédelemben, kármentesítésben stb. tevékenykedő cégek adják, beleértve e tevékenységekhez szükséges eszközök gyártóit és forgalmazóit is.

Az ASEMWATER az ASEM mechanizmus alatt működő vízügyi kutatási és fejlesztési állandó szervezet, mely a 8. ASEM csúcson hozott döntés értelmében 2011-ben jött létre a kínai Changsha-ban.
Az ASEM WATER az eurázsiai tagországokat összefogva foglalkozik a vízkészlet-gazdálkodást érintő kihívásokkal. Nemzetközi regionális szervezetként a tudományos és technológiai együttműködést segíti elő a vízügy területén, tagjai az ASEM tagállamok állami szervezetei, ügynökségei, kutatóintézetek, egyetemek, és egyéb, a vízkészletek védelmében érdekelt szakmai tömörülések. 

Magyarország szakminisztériumi szerepvállalással, valamint a Magyar Vízipari Klaszter (MVK) révén aktívan vesz részt a szervezet munkájában. 2012-ben felállításra került a szervezet Akadémiai és Fejlesztési Bizottsága, melybe 24 tagot delegáltak az ASEM tagszervezetei. Kovács Károly, az MVK elnökét a Bizottság alelnökének választották meg, és ebben a minőségében aktív és befolyásoló szerepet játszik a nemzetközi együttműködés fejlesztésében.