BDL Környezetvédelmi Kft.

Dinamikus Költségelemzés (DCC) műszaki tervezési feladatokhoz

A Dinamikus Költségelemzés (DCC) módszere, biztosítja a legkisebb összköltséggel járó műszaki megoldások kiválasztását a víziközmű-fejlesztések előkészítése során.

Az Európai Irányelveknek, jogszabályoknak, módszertani ajánlásoknak megfelelően, már a tervezés folyamatában képviseljük a megalapozott szakmai döntések előkészítését az aktív közreműködésünkkel kifejlesztett Dinamikus Költségelemzés módszerének alkalmazásával, mellyel cégünk már számos beruházás eredményes megvalósulásához és hatékony működéséhez járult hozzá, legyen szó költségelemzések elkészítéséről, vagy akár a Dinamikus Költségelemzés módszerének oktatásáról.

 

A Dinamikus Költségelemzés módszere a tervezési folyamatot jelenleg domináló, rövid távú pénzügyi szemlélet helyett, a költséghatékonyság és a fenntarthatóság szempontjainak érvényesülését támogatja a teljes életciklus szemlélet, valamint az életciklusköltség számítás módszerének alapján. A projekt-előkészítés első szakaszában hozott döntések a teljes folyamatra, végső soron pedig a teljes projekt sikerére és eredményességére nézve is meghatározók. Ebben a szakaszban rejlik a legnagyobb megtakarítási potenciál is, hiszen a folyamat előrehaladtával, a tervek, adatok konkretizálódásával egyre kisebb a mozgástér az optimalizációra, illetve a később jelentkező esetleges változtatási igények egyre több idő- és költség árán elégíthetők ki. A Dinamikus Költségelemzés segítségével meghatározott eredmények bemutatása sematizált, így könnyen értelmezhetők, átláthatók mérnökök és közgazdászok számára is.  

 

A víziközmű beruházások előkészítése folyamán a változatelemzés szerepe alapvető fontosságú, hiszen az EU-s pályázati rendszerben a KEHOP 2-es prioritású programokban a változatelemzés elkészítése kötelező jellegű, melynek során a Dinamikus Költségelemzés módszere kiválóan alkalmazható, emellett bevált és hatékony módszer a Költség-haszon elemzések modellezése során is.