BDL Környezetvédelmi Kft.

Uniós pályázatok, Költség-haszon elemzés (CBA)

A hazai fejlesztéspolitikai feladatokat, irányokat jelentősen dominálja az Európai Unióhoz való csatlakozásunk, a csatlakozás által vállalt kötelezettségek teljesítésének szükségessége. Az új, 2014-2020 programozási időszakban a „Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése” prioritási tengely mentén a Kohéziós Alapokból 1243,8 millió euró áll teljes összegként rendelkezésre a vízügyi fejlesztések kivitelezésére, amely a teljes keret százalékos arányban 32,87%-ot jelent.

A támogatási összeg elnyeréséhez az EU-s pályázati dokumentációk részeként a költség-haszon elemzések (CBA) kimagasló fontossággal bírnak. Célja az alkalmas projektek szűrése, valamint bemutatni azt, hogy az egyes projektváltozatok közül, melyek azok, amelyek a társadalom számára a leghatékonyabban biztosítják az adott szolgáltatást. A költség-haszon elemzések elvégzése és annak szakszerű lefolytatása elemi érdek, hiszen ezáltal határozható meg az elnyerhető támogatási arány.

Cégünk az előző programozási időszakból szerzett nagyszámú referenciáknak köszönhetően széleskörű tapasztalattal rendelkezik a költség-haszon elemzések modellezését illetően, amelyeket nemzetközileg elismert, illetve alkalmazott módszerek segítségével hajt végre, mint az Életciklusköltség-elemzés és a Dinamikus Költségelemzés módszere.

 

Szervezetünk ez alapján az alábbiakban nyújt szakmai tanácsadást:

CBA teljes körű elkészítése:

 • Projekt nélküli eset kidolgozása
 • Változatelemzés
 • CBA modell kidolgozása:
  • Pénzügyi elemzés,
  • Közgazdasági elemzés,
  • Érzékenység- és kockázatelemzés
 • Költségvetési táblázat kitöltése
 • Közreműködés a pályázati adatlap kitöltésében
 • Esetleges hiánypótlás ill. tisztázó kérdések megválaszolása