BDL Környezetvédelmi Kft.

Közműtervezés

A BDL Környezetvédelmi Kft. egyik fő tevékenysége a klasszikus mélyépítési és ezen belül is speciálisan a víziközművek tervezése: a víziközművek hálózati rendszereinek, létesítményeinek és főműveinek tervezése, azok megvalósításában, illetve a meglévők bővítésében, átalakításában és rekonstrukciójában való részvétel.

Erősségünk a rendszerszemléletű tervezés és a komplexitás, mely több kapcsolódó szakág együttműködésében jelenik meg, beleértve a mérnöki előmunkálati (geodézia, talajmechanika, stb.) tevékenységeket és az üzembe helyezést is.

Megrendelőink között számos önkormányzat, víziközmű üzemeltető, és több piaci szereplő is szerepel, külföldön és belföldön egyaránt.

Cégünk által biztosított komplex közműtervezési rész-feladatok (a teljesség igénye nélkül):

 • hálózatfejlesztési, beruházási és rekonstrukciós koncepció- és programtervek,
 • döntést előkészítő megvalósíthatósági- és tanulmánytervek,
 • pályázati anyagok elkészítésében való közreműködés,
 • tenderdokumentációk készítése;
 • elvi engedélyezési tervek;
 • építési és vízjogi létesítési engedélyezési tervek és engedélyeztetés,
 • kiviteli tervek;
 • ideiglenes- és végleges kezelési utasítások;
 • környezeti hatástanulmányok;
 • generáltervezői tevékenység;
 • tervezői művezetés és műszaki ellenőrzés;
 • próbaüzemi dokumentáció és irányítás;
 • megvalósulási tervek elkészítése

 

Műszaki szakértői tevékenység

Speciális szakmai területünk a környezetvédelmi szakértés és felülvizsgálat: környezetvédelmi hatásvizsgálatok, állapotértékelések és felülvizsgálatok, valamint szakértői vélemények készítése, környezetvédelmi és ezen belül is talaj- és vízvédelmi technológiák, berendezések és létesítmények tervezése.

 

Műszaki szakértői tevékenységünk az alábbiakra terjed ki:

 • műszaki állapotfelmérés, helyzetértékelés;
 • rekonstrukciós beavatkozási program összeállítása;
 • technológiai felülvizsgálat;
 • szakértések, szaktanácsadások ellátása;
 • döntés-előkészítő tanulmányok készítése;
 • szennyezés-csökkentési ütemtervek összeállítása;
 • agglomerációs átsorolási dokumentáció készítése;
 • bel-és külterületi felszíni vízrendezés;
 • települések és régiók komplex közműellátása;
 • csatorna kataszterek és közműhálózati nyilvántartások digitalizálása, dokumentálása;

 

 kozmutervezes kep