BDL Környezetvédelmi Kft.

TIKA GFT szoftver fejlesztés

A szoftver alapja a TIKA adatbázis, támogatja a GFT tervezési folyamatot és kompatibilis, alkalmas más forrásból származó adatok tárolására, tematikus feldolgozására, úgymint pl. hidraulika adatok, hibastatisztikák, egyéb statisztikai adatok.

A GFT tervezés módszertana koncepcionálisan figyelembe veszi a hatékony üzemeltetés érdekében olyan fejlesztési prioritásokat, mely számol a vízigény, vízfogyasztás tapasztalható trendjével, a tényleges fogyasztást kielégítő kapacitások valós pótlási értékével.

A fejlesztés során igyekszünk a valós üzemeltetői elvárásokat kielégíteni, minél szorosabban kapcsolódni a meglévő műszaki nyilvántartó rendszerekhez. Ennek érdekében a GFT megalapozását biztosító adatbázis felépítését úgy igyekszünk minden esetben kialakítani, hogy az rugalmasan illeszkedjen az adott szolgáltató nyilvántartási rendszereihez, igényeihez.