BDL Környezetvédelmi Kft.

Vezetékhálózatok hidraulikai szakvéleményezése

A GFT tervezés során alkalmazzuk a több szempontú integrált vagyonértékelési módszertan, a dinamikus költségelemzés (DCC) módszertani elemzések eszközei mellett a hidraulikai modellezés eszközeit is.

A rendelkezésünkre álló hálózati adatok alapján összeállítjuk az adott település vízellátó rendszerének hidraulikai modelljét. A modell működésének ellenőrzése céljából vízhozam és nyomásméréseket végzünk bizonyos mérési pontokon. Elemezzük minden esetben a jelenlegi és távlati vízigényeket. Külön vizsgáljuk az átmérő optimalizálás lehetőségeit, különös tekintettel a beruházási költségekre, és üzemeltetési szempontokra, valamint a  tűzivíz igény kielégítésének optimalizálását is.