BDL Környezetvédelmi Kft.

Hosszú távú pótlási terv

TIKA adatbázison alapuló hosszú távú pótlási terv készítése

 

A pótlási tervben a vagyonértékelés objektum struktúráján alapulva, 50 éves időtávban mutatjuk be a víziközművek várható pótlási szükségleteit.

A tervezési munka keretében a meglévő és előállított adatok feldolgozásával elkészítjük, esetlegesen kiegészítő műszaki adatok feldolgozásával előállítjuk TIKA adatbázison alapuló hosszú távú pótlási tervet, a pótlási szükségletek előrejelzését.

 

potlasi terv elorejelzes

 

Az elkészült pótlási tervek alapját szolgáltathatják a Gördülő Fejlesztési Tervek pótlási tervrészének, mivel azonos, egységes szerkezetben, tehát szakáganként, víziközmű rendszerenkénti bontásban, teljes szolgáltatási területre, teljes víziközmű rendszerre vonatkozóan állnak elő a pótlási előrejelzések az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 292/2014. (XI.26) Korm. rendelet VIII/A fejezetében rögzítetteknek megfelelően.

A pótlási terv készítésénél minden esetben kiinduló adatbázisaként szolgál a Több szempontú integrált vagyonértékelésen alapuló vagyonleltár.

Azonban ténylegesen várható, tervezett pótlások ütemezéséhez, és a GFT hatékony alátámasztásához további adatfeldolgozás, további elemzési munka szükséges, melynek eredményeként, a racionális műszaki, szakmai szempontok mérlegelése alapján a pótlási csúcsok elnyújthatóak, ütemezésük optimalizálható.

 

tika output

 

Az elmúlt években a hosszú távú pótlási terveket elsősorban KEOP beruházások megvalósíthatósági tanulmányaiban szereplő CBA átszámításokhoz készítettünk. Ezen vagyonértékelések során a meglévő vagyonelemeket, és az újonnan létesült/létesítendő vagyonelemeket homogén struktúrájú adatbázisba rendeztük, majd együttesen vizsgáltuk 50 év időtávlatában az évenként szükséges pótlásokat. Kiemelt referenciánk közé tartozik az Állami víziközmű vagyon esetében végzett hosszú távú pótlási tervek készítésére vonatkozó munkánk.

ecs1 ecs2 szines