BDL Környezetvédelmi Kft.

Működtető vagyon értékelése

A közműszolgáltató szervezetek, gazdasági társaságok teljes körű jogi és vagyongazdálkodási átvilágítása érdekében szükséges lehet a működtető vagyon felmérése, annak szakmai alapon történő értékelése.

Az új víziközmű törvény (2011. évi CCIX. törvény) előírásainak és a felelős vagyongazdálkodási döntéshozatalnak való megfelelés érdekében szükséges a település víziközmű vagyon értékelése. Azonban az üzemeltetési feltételrendszer kialakításához a víziközmű vagyon értéke mellett szükséges lehet a működtető vagyonelemek felmérése, nyilvántartási értékének a felülvizsgálata is.

A működtető vagyon felmérésével, a víz-szennyvíz közüzemi szolgáltatást kiszolgáló működtető vagyon valós használati, piaci értékének ismeretével lehetővé válik a fenntartható és gazdaságos hasznosítás.

A szakmai referenciák között megtalálható számos szolgáltató működtető vagyonának felmérése, az általánosan elfogadott, és alkalmazott vagyonértékelési módszertanok szerint végzett vagyonértékelése.