BDL Környezetvédelmi Kft.

Műszaki és gazdasági átvilágítás

A fenntartható vagyongazdálkodás feltételrendszer kialakításához gazdasági és műszaki tanácsadást nyújtunk az alábbi szolgáltatásokkal:

1. a társaság gazdasági helyzetének átfogó értékelése, eredményességének vizsgálata

2. a pénzügyileg ténylegesen realizált bevétel és a működéssel kapcsolatban felmerült költségek (ráfordítások), a társaság eszközállományának alakulása, likviditási helyzet vizsgálata

3. költségstruktúra vizsgálata (önköltség, közvetett költségek, közvetlen költségek alakulása)

4. a víziközmű törzsvagyon érték megfelelőségének vizsgálata és értékelése

5. a felújítások, rekonstrukciós munkálatok mértéke, pótlási alapok képzésének vizsgálata

6. a társaság vagyon-nyilvántartási rendszerének vizsgálata és értékelése

Az átvilágítások célja lehet továbbá, hogy segítsük célok elérésére képes szervezetet a meglévő üzemeltetési struktúrából, az üzemeltetési, működési modellre való áttérésre, javaslattétel formájában.

Bizonyos tulajdonosi döntéshozatalhoz szükséges lehet a szolgáltató cégértékének megállapítása is. Az elmúlt években számos kisebb-nagyobb szolgáltató átvilágítása mellett végeztünk cégértékelést is. Ezen cégértékelések esetében a műszaki tervező munkatársak mellett vagyonértékelői jogosultságokkal rendelkező közgazdász kollégák működtek közre.

 

Cégértékelés több szempontú megközelítés szerint:

1. A társaság eszközalapú cégértékének meghatározása

  • a mérleg szerinti eszközök, és források összessége,
  • a Társaság tulajdonában lévő eszközök állományának és forrásai alakulásának alapján.

2. A társaság eredmény alapú cégérték meghatározása

  • a gazdasági eredmények elmúlt évekre kiterjedő áttekintése alapján

3. Hozamalapú cégértékelés:

  • a reálisan elérhető, jövőbeni bevételi lehetőségek és az elérésükhöz szükséges ráfordítások figyelembe vételével.