BDL Környezetvédelmi Kft.

Csapadékvíz-elvezető, és -kezelő rendszerek vagyonértékelése

A társaságunk csapadékvíz-elvezetéssel, és -kezeléssel kapcsolatos tervezési, felmérési, vagyonértékelési feladatokat környezetmérnök, földmérő mérnök, vagyonértékelő munkatársaink közreműködésével végzi. Referenciáink között komplett tervezési feladatok, csapadékvíz-gazdálkodási koncepciótervek, valamint vagyonértékelési szakvélemények találhatóak.

A csapadékvíz-elvezető, és -kezelő rendszerek értékelését az EVS 2009 (European Valuation Standards 2009 - Európai Értékelési Szabványok) szabványban megfogalmazott tartalmi elemek, valamint az 1/2002.(BK.8.) BM-EüM-FvM,-GM-ISM-KöM-KÖVIM-NKÖM-OM-SZCSM közös minisztériumi irányelv módszertani leírásai szerint végezzük.

Tekintettel a jogszabályi előírásokra, a vizsgált csapadékvíz-elvezető rendszer vagyonértékelését TIKA szoftver támogatásával avulással korrigált pótlási költség módszerével végezzük.

A vagyonértékeléseink alapján a Megbízók számára megfelelő információt nyújtunk az értékelt csapadékvíz-elvezető rendszer valós vagyonértékének meghatározásához és alátámasztásához, csapadékvíz-gazdálkodási koncepciók kialakításához.