BDL Környezetvédelmi Kft.

A mai vízgazdálkodási gyakorlat nem fenntartható – paradigmaváltásra van szükség

2019/11/19

A Magyar Víz-és Szennyvíztechnikai Szövetség országos konferenciája idén, a Budapesti Víz Világtalálkozó (BWS) fókuszának jegyében, a BWS utórendezvényeként a vízválság megelőzésének hazai vonatkozásait vizsgálva került megrendezésre VÍZÉRTÉK Konferencia néven.

A konferenciát a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem társszervezésével 2019. november 14-én tartották a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.


A rendezvény kezdetén Kovács Károly, a MaSzeSz elnöke, cégünk ügyvezetője úr köszöntőjében kiemelte, hogy a VÍZÉRTÉK konferencián arra keressük a választ, mit jelent a vízválság Magyarországon, mit tehet a hazai vízipar és a társadalom annak megelőzésére? A témában érintett, ismert és elismert szakemberek, szakigazgatási és társadalmi szereplők bevonásával áttekintésre kerül a települési vízgazdálkodás helyzetképe és górcső alá vonjuk, milyen szerepet vállalhat és kell, hogy vállaljon a szakma és a társadalom a hazai és nemzetközi víziközmű infrastruktúra, a vízkészlet- és vagyongazdálkodás-, vízipari erőforrás gazdálkodás, munkaerő utánpótlás, és vízérték válság megelőzésében.

Joó István úr, a Külgazdasági és Külügyminisztérium export növekedésért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében örömmel üdvözölte a MaSzeSz VÍZÉRTÉK konferenciáját, mint a Budapesti Víz Világtalálkozó (BWS) utórendezvényét. Beszédében összefoglalta a pont egy hónappal ezelőtt kezdődő Világtalálkozó szakmai eredményeit. Az immár harmadik alkalommal megrendezett BWS 118 országból több mint 2400 résztvevőt vonzott hazánkba, ami 57 magas szintű delegáció részvételét jelentette. Döntéshozók, a tudományos élet képviselői, politikusok, finanszírozó intézmények, ipari szereplők aktív részvételével és közreműködésével zajló háromnapos tanácskozás és szakkiállítás rendkívül eredményesen zárult. Több mint 700 üzleti tárgyalás, 109 bilaterális egyeztetés, 5 jelentős együttműködési megállapodás aláírása és egy éven belül realizálódó konkrét üzleti sikerek fémjelezték a rendezvényt. Helyettes államtitkár úr megnyitó beszédében hangsúlyozta a Külgazdasági és Külügyminisztérium vízdiplomáciai, vízipari exportfejlesztést támogató tevékenységét is.
Aki a vizet szolgálja, a közt szolgálja, emelte ki Dr. Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dékánja köszöntőjében. A rendezvény társszervezőjeként dékán úr üdvözlő beszédében kitért a vizes oktatás fontosságára, a szakmai utánpótlás-nevelés nélkülözhetetlenségére, melyhez ugyancsak elengedhetetlen a vízérték, a vizes szakmai iránti érdeklődés növekedése, erősödése. Felszólalásában elmondta, hogy a közeljövőben vízdiplomáciai mesterképzés is indul az NKE-n és jelentős fejlesztéseken is dolgoznak annak érdekében, hogy az oktatás fel tudja venni a lépést a piaci, szakmai innovációkkal. trendekkel.
Szőcs Gábor, az EXIM Bank kabinetvezető-igazgatója, mint a konferencia másik társszervezője és a negyedik plenáris ülés házigazdája köszöntőjében kiemelte a Bank által nyújtott támogatások-finanszírozások sokszínűségét, hangsúlyozva, hogy ebben mindig kiemelt szerepet szántak a víziparnak, a vízipari fejlesztésnek (lásd három afrikai szennyvíztisztító projekt EXIM finanszírozása).
A köszöntőket követően a kiemelt jelentőségű konferencián négy plenáris blokkban, felvezető előadásokat követő moderált panelbeszélgetések keretében vizsgálták a résztvevők, mit jelent a vízválság Magyarországon. A rendezvényen megfogalmazásra került, hogy a vízválságot hazánkban a víziközmű-szolgáltatás fenntarthatatlansága, a rekonstrukció és a szakmai utánpótlás hiánya, a nem megtérülő beruházások, a finanszírozási források szűkössége, jövőbeni kiszámíthatatlansága jelenti. Szakértők megfogalmazása alapján átléptünk azon az inflexiós ponton, melyen túl már egyértelmű akarat és erőfeszítés elvárt ahhoz, hogy a jövő generációi számára alapjogként megfogalmazott vízhez jutást, szanitációt fenntartható módon hazánkban is biztostani lehessen.
A megoldás az összefogásban, az ágazaton belüli és azon túlnyúló, társadalmi szerepvállalásig, intézményi összefogásig érő partnerségben keresendő, ez jelent megoldást a szektor kihívásaira.
A partnerség jegyében az EXIM Bank által vezetett negyedik szekcióban a fókusz a nemzetközi üzletfejlesztési lehetőségek bemutatásán volt a vízipar számára, a finanszírozási és támogatási lehetőségek ismertetése. Az EXIM részéről a multidonor fejlesztési intézmények által kínált nemzetközi projektlehetőségek, illetve a külföldön finanszírozható beruházások paraméterei kerültek részletesen bemutatásra.
A VÍZÉRTÉK konferencián került átadásra a Szövetség elismerései. A MaSzeSz elnöksége Dr. Somlyódy László professzort a magyar vízgazdálkodás szakmai hírnevének erősítéséért és a MaSzeSz elnökeként a Szervezet hazai és nemzetközi elismertségének megteremtéséért tiszteletbeli elnök kitüntetésben részesítette.
A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség Elnöksége Dr. Benedek Pál elismerésben részesítette Dr. Buzás Kálmán címzetes egyetemi tanárt hazánk fenntartható települési vízgazdálkodás, csapadékvíz-gazdálkodás területén végzett több évtizedes kiemelkedő jelentőségű, pótolhatatlan szakmai tevékenységéért.

 

_67A8778.jpg _67A8858.jpg _67A9084.jpg _67A9319.jpg _67A9353.jpg _67A9401.jpg _67A9677.jpg _67A9719.jpg