BDL Környezetvédelmi Kft.

Közművagyon-értékelés és Gördülő fejlesztési tervezés

2012. ősz előadássorozata - vagyonértékelés és vagyongazdálkodás

Vagyonértékelés és vagyongazdálkodás összefüggései a víziközműveknél

A vagyonértékelői kihívások és feladatok, valamint a több szempontú integrált közművagyon-adatbázis felállítása a víziközművek vagyonértékelése során.

Vízmű Panoráma 2010/5. szám - Víziközművagyon- gazdálkodás és fejlesztés

Víziközművagyon- gazdálkodás és fejlesztés. Helyzetértékelés és a teendők kifejtése és indoklása.

Az ívóvízellátást, a szennyvízelvezetést, -tisztítást hosszú távon szolgáló infrastruktúra jelentős hányada, az elmúlt két évtized 1100%-ot meghaladó halmozott inflációja, továbbá az elhasználódott eszközök szükségszerű pótlásának elodázása következtében értékénekmeghatározó részét elvesztette. A 30-50 éves életpályára tervezett létesítmények jelenlegi, éves szinten átlagosan 0,3%-os, illetve az alatti rekonstrukciós üteme a pótlási ciklust a nyilvánvalóan fenntarthatatlan 300 évre torzítja. A vízellátó rendszerek hálózati vízvesztesége, illetve a szennyvíz-elvezető rendszerek idegenvíz (ex-infiltráció) értéke egyre nő, esetenként az 50%-ot meghaladó mértékű. Az eszközök pótlása és állagának megőrzése elodázhatatlan. A víziközmű- szolgáltatás és vagyongazdálkodás területén jelentős strukturális, gazdasági és szemléleti változtatás szükséges.

Vízmű Panoráma 2008/2. szám - Csapadékvíz-gazdálkodás pénzügyi vonzatai

Áldás vagy átok? A települési csapadékvíz-gazdálkodás pénzügyi vonzatai

A csapadékvíz összegyűjtése és felhasználása szárazabb időszakban az emberi civilizáció hajnalán kezdődött. Noha a különféle ciszternák nyomát szerte a világon feltárták a régészek, a csapadékvíz-kezelés intézményesülése még mindig csak részleges.

Vízellátás, csatornázás 2009 - Vízi közművek vagyonértékelése

Víziközművek vagyonértékelése, a vagyonértékelés módszertana, konkrét feladatai és járulékos eredményei

A víziközművek vagyonértékelése egy összetett feladat, amely a műszaki nyilvántartás felállításától kezdve, az állapotfelmérésen át, egészen a hitelesített vagyonértékelési szakvélemény kiállításig terjed.

Vízmű Panoráma 2007/4. szám - Komárom csatornarekonstrukció előkészítése

Komárom város csatornarekonstrukció előkészítése, avagy hogyan támaszthatjuk alá a meglévő üzemeltetői tapasztalatokat

Ma­gyar­or­szá­gon az el­múlt évek­ben a csa­tor­na­há­ló­zat bô­ví­tése, az új szennyvíztelepek épí­tése, il­letve a már meglévôk kor­szerû­sí­tése kiemelt szerepet él­vezett a közmû­beru­há­zá­sok tekintetében.