BDL Környezetvédelmi Kft.

Publikációk

Önkormányzati Tükör 2009/5. szám - KEOP által támogatott fenntartható fejlődés

KEOP által támogatott fenntartható fejlődés!?

Szemelvények egy a KEOP (környezet és Energia Operatív Program) keretében már támogatást nyert, több mint 2 Mrd Ft-os projektet előkészítő RMT-tanulmányból.

Vízmű Panoráma 2009/3. - Szennyvízcsatorna-hálózat minőségellenőrzése

Szennyvízcsatorna-hálózatok minőségellenőrzése - "Kényszerek és lehetőségek"

„A környezet értékes, vigyáznunk kell rá, ugyanakkor elôsegíteni, hogy környezetünket fenntartható módon fejleszthessük is. Beruházások nélkül nincs fejlôdés, ötletek nélkül nincsenek fejlesztések.” KvVM FI honlap

Vízmű Panoráma 2009/2. szám - Értékcsökkenési és Pótlási-alap képzés

Értékcsökkenési és Pótlási-alap képzési stratégiák szerepe és jelentősége az EU-s költséghaszon-elemzések (CBA) készítésében

Játéktér és eredmények - a Pótlási alap jelenértéke és valós pótlási ereje.

Vízellátás, csatornázás 2009 - Vízi közművek vagyonértékelése

Víziközművek vagyonértékelése, a vagyonértékelés módszertana, konkrét feladatai és járulékos eredményei

A víziközművek vagyonértékelése egy összetett feladat, amely a műszaki nyilvántartás felállításától kezdve, az állapotfelmérésen át, egészen a hitelesített vagyonértékelési szakvélemény kiállításig terjed.

Vízmű Panoráma 2008/3. szám - Közműves ivóvízellátás

Közműves ivóvízellátás kiépítése és működési finanszírozási módjai a történelmi Magyarországon

A fejlett társadalmak mûködésének nélkülözhetetlen eleme a vezetékes vízellátás kialakítása, tervszerû vízgazdálkodás megteremtése. A mai modern Magyarországon fontos kérdés egyrészt a víziközmû-szolgáltatás fejlesztése és bôvítése, de ugyanolyan lényeges szempont a meglévô és a közeljövôben építendô közmûrendszerek finanszírozhatósága.