BDL Környezetvédelmi Kft.

Publikációk

Főmérnöki Értekezlet 2012. - Térképi nyilvántartás / vagyonértékelés

Térképi nyilvántartások előkészítése a vagyonértékelésre

A víziközmű hálózatok adatainak teljes körű feldolgozását, azaz a műszaki és térképi nyilvántartás felkészítését, valamint felállítását a vagyonértékelésre.

2012. október közepén Szegeden a víziközmű ágazat és a vízipar műszaki szakemberei számára a MaVíz a Szegedi Vízmű Zrt.-vel együttműködve megtartotta hagyományos Főmérnöki Értekezletét. A két napos rendezvényen a több mint 250 érdeklődő közel 20 előadást hallgathatott meg az ivóvízellátás és a szennyvíz-elvezetés, és tisztítás szakterületének legújabb fejlesztéséről, illetve az ezzel kapcsolatos technikai megoldásokról. A konferencián cégünket Márkus Dániel okleveles építőmérnök képviselte. Prezentációjában ismertette a víziközmű hálózatok adatainak teljes körű feldolgozását, azaz a műszaki és térképi nyilvántartás felkészítését, valamint felállítását a vagyonértékelésre.

MaSzeSz Hírcsatorna - 2012. május - DCC

Dinamikus Költségelemzés a költség- és díjérzékeny fejlesztési tervezés szolgálatában

A magyar víziközmű szektor jelenleg többrétű hatékonysági problémáktól szenved. Elég, ha csak a szétaprózódott üzemeltetői szerkezetre, a hosszú évekig elhúzódó projekt előkészítésekre, elöregedő hálózatainkra, a hatalmas hálózati veszteségre és a helyenként látszólag határ nélkül emelkedő, másutt irreálisan alacsony díjakra gondolunk. Mindezek a problémák egyértelműen jelzik, hogy a jelenlegi fejlesztési és rekonstrukciós beruházások döntéshozatali gyakorlatán változtatni kell. Az év elejétől hatályos, új víziközmű törvény (2011. évi CCIX. tv.) az első lépés ezen változások irányába, ám továbbra is kérdés, hogy a törvény alapelveit hogyan és milyen mértékben leszünk képesek a gyakorlatba átültetni és az előírásoknak megfelelni.

Vízmű Panoráma 2010/5. szám - Víziközművagyon- gazdálkodás és fejlesztés

Víziközművagyon- gazdálkodás és fejlesztés. Helyzetértékelés és a teendők kifejtése és indoklása.

Az ívóvízellátást, a szennyvízelvezetést, -tisztítást hosszú távon szolgáló infrastruktúra jelentős hányada, az elmúlt két évtized 1100%-ot meghaladó halmozott inflációja, továbbá az elhasználódott eszközök szükségszerű pótlásának elodázása következtében értékénekmeghatározó részét elvesztette. A 30-50 éves életpályára tervezett létesítmények jelenlegi, éves szinten átlagosan 0,3%-os, illetve az alatti rekonstrukciós üteme a pótlási ciklust a nyilvánvalóan fenntarthatatlan 300 évre torzítja. A vízellátó rendszerek hálózati vízvesztesége, illetve a szennyvíz-elvezető rendszerek idegenvíz (ex-infiltráció) értéke egyre nő, esetenként az 50%-ot meghaladó mértékű. Az eszközök pótlása és állagának megőrzése elodázhatatlan. A víziközmű- szolgáltatás és vagyongazdálkodás területén jelentős strukturális, gazdasági és szemléleti változtatás szükséges.

Vízmű Panoráma 2008/2. szám - Csapadékvíz-gazdálkodás pénzügyi vonzatai

Áldás vagy átok? A települési csapadékvíz-gazdálkodás pénzügyi vonzatai

A csapadékvíz összegyűjtése és felhasználása szárazabb időszakban az emberi civilizáció hajnalán kezdődött. Noha a különféle ciszternák nyomát szerte a világon feltárták a régészek, a csapadékvíz-kezelés intézményesülése még mindig csak részleges.

Vízmű Panoráma 2009/1. szám - Nyomórendszerek

Regionális szennyvíz nyomórendszerek üzmeltetési és üzembiztonsági kérdései

Az aktív mérnöki és üzemeltetői társadalom felismeri, hogy nagy mennyiségű szennyvíz nagy távolságú és szintkülönbségű transzportjának tervezése és méretezése nem azonos egy egyszerű végátemelő szivattyújának hidraulikai méretezésével, hanem annál komplexebb, összehangolt műszaki és gazdasági elemzői tevékenység.