BDL Környezetvédelmi Kft.

Publikációk

Vízmű Panoráma 2007/4. szám - Komárom csatornarekonstrukció előkészítése

Komárom város csatornarekonstrukció előkészítése, avagy hogyan támaszthatjuk alá a meglévő üzemeltetői tapasztalatokat

Ma­gyar­or­szá­gon az el­múlt évek­ben a csa­tor­na­há­ló­zat bô­ví­tése, az új szennyvíztelepek épí­tése, il­letve a már meglévôk kor­szerû­sí­tése kiemelt szerepet él­vezett a közmû­beru­há­zá­sok tekintetében.

Vízmű Panoráma 2007/2. különszám - düsseldorfi csatornavizsgálat

Düsseldorfi csatornavizsgálat eredményei és következményei

A hazánk által vállalt környezetvédelmi kötelezettségekből adódó új vagy bővítő beruházások mellett egyre fontosabb kérdéssé válik a megépült víziközmű-hálozatok rekonstrukciója, azok környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szempontból megfelelő, egyszóval fenntartható üzemeltetése. A jelen cikk arra vállalkozik, hogy egy németországi város optikai csatornavizsgálatának eredményeit vázlatosan bemutassa, és bizonyos következtetésekre rávilágítson.